Holz vun hei

Home News Beiträge Holz vun hei
Holz vun hei

Holz vun hei

Daniel Flies, A.C. Schuttrange Aus der Praxis 7 Juli 2020

D’ Gemeng Schëtter setzt op lokaalt nohaltegt certifiéiert (FSC an PEFC) Holz. Den Atelier vun der Gemeng huet insgesamt 4 nei Poubellen, 6 nei Bänken, 4 Picknicksdëscher mat Bänken aus lokalem Holz vum “Centre forestier Senningerberg”, deen sech och em d’ Schëtter Bëscher këmmert, hiergestallt an an der Gemeng opgestallt.

Al Bänke ginn och systematesch mat lokalem Holz gefléckt.

Anmelden für unseren Newsletter

Um sicherzugehen keine News zu verpassen, können Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Formular eintragen :