OUR ARCHIVE

Home Category : Mobilität
Die TOUR du DUERF 2020 kündigt sich an!

Vom 10. bis 30. September heisst es – übrigens bereits zum 7. Mal – 3 Wochen lang mit dem Fahrrad (oder Pedelec) unterwegs sein und dabei so viele Kilometer wie nur möglich sammeln. Ist ihre Gemeinde schon angemeldet?

Projet EQUIVELO

Projet EQUIVELO

7 Juli 2020

Equivëlo huet als Objektiv fir zesummen mat deene Mënsche fir déi dës Initiativ opgebaut ginn ass, also un éischter Stell fir all déi Mënschen déi bei ons Zuflucht (Demandeurs de Protection internationale) fonnt hunn, awer och fir all sozial benodeelegt Mënschen zu Lëtzebuerg, Vëloen zu Verfügung ze stelle fir hinnen eng weider Méiglechkeet fir Mobilitéit a Fräizäitaktivitéiten ze offréieren.

Grüne Meilen – Übergabe auf COP 25

Am Samstag, den 7. Dezember 2019, überreichte Thomas Brose, Geschäftsführer des europäischen Klima-Bündnis das diesjährige Rekordergebnis der Kindermeilen-Kampagne in Madrid: 3.254.649 Grüne Meilen von 217.798 Kindern aus 13 europäischen Ländern. WAS FÜR ZAHLEN! Auch in Luxemburg waren die jungen Umweltschützer fleißig unterwegs: über 3500 Kinder sammelten nicht weniger als 58.886 “Gréng Meilen”!

En neien elektresche Streetscooter fir d’ Schëtter Gemeng

Nodeems d’ Gemeng Schëtter am Joer 2017 éischten Elektroauto kaf huet, ass de Fuerpark an Tëschenzäit mat 3 weideren E-Auto'en, engem Elektrovëlo an dësem Streetscooter vergréissert ginn, vun deem de Schäfferot vun der Schëtter Gemeng en Donneschdeg, den 31. Oktober 2019 d’ Schlësselen iwwerreecht kritt huet.

Bau vun engem ökologesche Parking zu Schëtter

Dëse Parking huet eng Capacitéit vu 64 Parkplazen. Et sinn och 3 Parkplaze fir handicapéiert Leit amenagéiert ginn. De Parking ass mat gréisst méiglechem Asaz vu waasserduerchlässegen an natierleche Materialie gebaut ginn. Bei der Beliichtung ass op d’LED-Technik gesat ginn an et ass op eng méiglechst geréng Liichtverschmotzung opgepasst ginn.

TOUR du DUERF 2019 bricht alle Rekorde

69 Gemeinden und 6 Regionen hatten sich für die Edition 2019 angemeldet – ein neuer Rekord! Und mit 211 Teams, über 1100 Radfahrern und 224.266 gefahrenen Kilometern wurden weitere Rekorde aufgestellt.