OUR ARCHIVE

Home Category : Fair-Bio-Regional-Nachhaltig
Fliedermausfrëndlech Beliichtung zu Betzder

Et ass ganz spezifesch dorop opgepasst ginn, dass Fliedermaus-frëndlech Luuchten installéiert goufen. Des hunn eng Temperatur vun 1000 Kelvin an liichten ganz rout. En plus sinn Luuchten sensorgesteiert an aktivéieren sech just wann och Leit do laanscht ginn.

Luerentzweiler : Lokale Maart 2022 – e Green Event

Mir sinn houfreg, dass de „Lokale Maart“, deen e Sonndeg, den 23. Oktober 2022 zu Luerenzweiler hannert der Gemeng stattfonnt huet, de Label „Green Event“ krut. SĂ€it 2015 engagĂ©iere mir eis als Gemeng zesumme mam Klimateam fir e „Lokale Maart“  mat lokalen, regionalen, saisonalen, biologeschen a Fairtrade Produiten unzebidden.

fixit! Flécke.Léinen.Notzen:

Am Kontext vum internationalen Dag vun der Reparatur (15. Oktober 2022) haaten de Mouvement Ecologique an den Oekozenter Pafendall am Kader vun enger Konventioun mat dem MinistĂšre fir Ëmwelt, Klima an nohalteg EntwĂ©cklung, eng Campagne mam Numm "fixit! FlĂ©cke.LĂ©inen.Notzen." gestart!

Der BĂŒrgerhaushalt der Stadt DĂŒdelingen

2019 hat die Stadt DĂŒdelingen in Zusammenarbeit mit einem externen Berater und der UniversitĂ€t Luxemburg ein neues Konzept der BĂŒrgerbeteiligung ausgearbeitet. Zu diesem Konzept gehört auch der BĂŒrgerhaushalt (budget participatif) der im Juli 2022 mit einer großen Informationskampagne gestartet wurde. Es handelt sich hierbei um einen zusĂ€tzlichen Schritt die BĂŒrgerinnen und BĂŒrger in die Entscheidungsschritte der Stadt einzubinden und damit die Identifikation mit ihrer Stadt zu stĂ€rken.

Erkenntnisse einer Umfrage bei politischen und beruflichen Akteuren – „MĂ©i GrĂ©ngs an eise Stied an Dierfer“

Im Rahmen der Kampagne „MĂ©i GrĂ©ngs an eise Stied an Dierfer“, hat das Oekozenter Pafendall und der Mouvement Ecologique eine Umfrage bei beruflichen und politischen Akteuren, aber auch bei interessierten BĂŒrger:innen, durchgefĂŒhrt. Ziel: zu erfahren, wo sie derzeit Chancen und HĂŒrden fĂŒr die DurchgrĂŒnung unserer StĂ€dte und Dörfer sehen.

Schëtter Leitbild 2030 am BerÀich vun der Nohaltegkeet

D’Leitbild ass entstanen an engem participative Prozess mat verschiddene Workshoppe wou d’Leit hier IdeeĂ« konnten erabrĂ©ngen. D’Zil vun deem Leitbild ass eng laangfristeg Ausriichtung a qualitativ a quantitativ Ziler am BerĂ€ich vun der nohalteger EntwĂ©cklung festzeleeĂ«n.

Ökologesch Charta fir d’VerĂ€iner zu Nidderaanwen

De 26.9 hunn d’ VerĂ€iner am LOISI an enger Versammlung dĂ©i nei ökologesch Charta vum Kevin Becker, Beoptraagte fir d ‘nohalteg EntwĂ©cklung, virgestallt kritt. Mat dĂ«ser Charta soll d‘ Zesummenaarbecht tĂ«schent de VerĂ€iner an der Gemeng Nidderaanwen gestĂ€erkt ginn.

Ökologische Aufwertung der ZAE Weiergewan in Contern

Zusammen mit der Biologischen Station SIAS hat die Gemeinde Contern mehrere Maßnahmen zur Förderung der BiodiversitĂ€t im Gewerbegebiet Weiergewan umgesetzt. Hierzu gehören unter anderem die naturnahe und bestĂ€uberfreundliche Gestaltung der Kreisverkehre, die Anpassung der Pflege öffentlicher GrĂŒnflĂ€chen im Gewerbegebiet sowie ein Projekt der Biologischen Station SIAS, welches auf Basis verschiedener ökologischer Bausteine die Unternehmen bei der naturnahen Umgestaltung ihrer BetriebsgelĂ€nde unterstĂŒtzen soll.

2. Repair Café vun de SIAS-Gemengen

De Samschdeg den 18.6 huet den zweete Repair CafĂ© vun de SIAS-Gemengen zu Nidderaanwen statt fonnt. Am Centre „A Schommesch“ zu Ueweraanwen hunn eng sĂ«lleg Hobbyhandwierker gehollef fir dĂ©i verschiddenst GĂ©igestĂ€nn ze flĂ©cken. Niewent deene LĂ€it, dĂ©i mat kapotte GĂ©igestĂ€nn komm sinn, sinn och vill LĂ€it komm gewiescht fir sech zum Repair CafĂ© ze informĂ©ieren.

PrÀsentation Klimacheck-Tool

In einem Webinar wurde Mitarbeitern der Klima-BĂŒndnis Gemeinden in Luxemburg das neue Klimacheck-Tool vorgestellt. Dieses ermöglicht eine erste AbschĂ€tzung der Klimarelevanz von kommunalen Projekten in verschiedenen Bereichen wie Bauen, MobilitĂ€t, Beschaffung usw. und liefert auch VerbesserungsvorschlĂ€ge und -pisten. Interessiert?