OUR ARCHIVE

Home Category : Fair-Bio-Regional-Nachhaltig
Schëffleng ass (nach) méi gréng ginn !

Uechtert d’ganz Uertschaft sinn Hochbeeter mat Notzplanzen opgeriicht ginn. Vill Leit konnten esou fir dëst wichtegt Thema sensibiliséiert ginn a eenzeler hunn sech och reegelméisseg zerwéiert fir esou lokal ugeplanzt Kraider a Geméis ze verschaffen.

Start des „Green Events“-Projekts

Ob es sich um ein Musikfestival, eine Sportveranstaltung, eine Messe oder eine Ausstellung handelt, es vergeht kein Tag im Großherzogtum Luxemburg ohne eine Veranstaltung. Während viele Vereine zunehmend ein starkes Interesse daran zeigen, Veranstaltungen nachhaltig und umweltbewusst zu organisieren, hat das Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung in Zusammenarbeit mit Oekozenter Pafendall asbl und SuperDrecksKëscht am 18. September 2019 auf einer Pressekonferenz das Projekt „Green Events“ gestartet.

Gemeng Feelen – Drénkfläsch

Ob Initiative vun der Ëmweltkommissioun a mat der Zesummenaarbecht vun der Gemeng Feelen huet all Kand vum Précoce bis zum Zykle 4 fir de Schoulufank eng praktesch Drénkfläsch mat originellem Logo vum Kuebebongert, entworf vum Pascal Huberty iwwerreecht kritt.

LUERENZWEILER GARAGE SALE / Garagefloumaart

Am Kader vun der Mobilitéitswoch huet d’Gemeng Luerenzweiler, zesummen mat der Ëmweltkommissioun, den éischte LUERENZWEILER GARAGE SALE / Garagefloumaart, Sonndes, de 15. September 2019, vu 15.00 bis 18.00 an der Gemeng Luerenzweiler organiséiert. 25 Matbiergerinnen a Matbierger haten hir Garagen opgemaach, fir Saachen ze verkafen, déi si net méi brauchen. Mat dëser Initiative vun der […]

#mertzig4all // #Gemeinwohl // #GWÖ // #Leader // Klimabündnis // Klimapakt

Nodeems de Mäerzeger Gemengerot den 1. Februar 2019 gring Luucht ginn huet fir de Projet „mertzig4all“, hunn de Beroder Gregor Waltersdorfer an de Buergermeeschter Mike Poiré am LEADER-Grupp Atert-Wark den 4. Februar 2019 weider Erklärungen ginn, mam Zil ee favorablen Avis ze kréien op Basis vun der Projektbewertungsmatrix vum LEADER. De Projet gouf ugeholl. D’Gemeng Mäerzeg seet dem LEADER-Grupp villmools Merci fir d’Vertrauen an den Appui! Mir presentéieren iech hei déi wichtegst Extraiten aus dem „Projektsteckbrief“:

Neue Einkaufsliste für nachhaltiges Schul- und Büromaterial

Die Initiative "Clever akafen" der SuperDrecksKëscht (SDK) hat ihre Positivliste für nachhaltiges Büro- und Schulmaterial aktualisiert. Also, bevor Sie Papier, Notizblöcke, Stifte oder Post-it's bestellen, werfen Sie doch einen Blick hier unten rein - der Umwelt zuliebe!

Fréijoersbotz Mamer: eine halbe Tonne Müll in nur vier Stunden

Vielleicht ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein, trotzdem ist die „Fréijoersbotz“ organisiert von der Energie- und Umweltkommission der Gemeinde Mamer, nicht nur fester Bestandteil der kommunalen Aktivitäten, sondern auch eine Art Aufschrei gegen das latent undisziplinierte Verhalten mancher Mitbürger. Denn obwohl mittlerweile jedes Kind weiß, dass man seinen Müll nicht einfach so in die Natur schmeißen soll, scheint dies viele Leute nur wenig zu kümmern.

Kopstal und das Projekt «  Liewensgärtchen »

Das Projekt "Liewensgäertchen" dient der Beobachtung, dem Wachsen, Spielen, Handeln, Schaffen, Herstellen, Anfassen, Verkosten, Kommunizieren, Helfen, Lernen über die Natur, sowie der Entwicklung von Respekt gegenüber unserer Umwelt. Der Garten wird alsdann zum pädagogischen Werkzeug für Bildungspotenziale. Er ist eine perfekte Unterstützung um das Entdecken und Experimentieren zu fördern.

Grouss Botz 2019 – Contern

D’Gemeng Conter huet dëst Joer mam Léierpersonal, der Jugend- an der Emweltkommissioun d’grouss Botz eng éischte Kéier zesumme mat all hire Schoulkanner organiséiert. Mueres hu sech déi fräiwëlleg Bierger, d’Kanner an d’Gemengepersonal, no enger klenger Stäerkung, op de Wee gemaach. An all Duerf ware verschidde Gruppen ënnerwee.