OUR ARCHIVE

Home Category : Menschenrechte
Festival CinĂ©ma du Sud 2020 „Act now! Global verstoen, lokal agĂ©ieren“

Die elfte Auflage des Filmfestivals „CinĂ©ma du Sud“ startet am 10. Juli in seine diesjĂ€hrige Sommerausgabe. Unter dem Motto „Act now! Global verstoen, lokal agĂ©ieren“ laden die Organisatoren jeden Freitag vom 10. bis zum 31. Juli dazu ein, sich kritisch mit den Folgen der Globalisierung und Migration auseinanderzusetzen - erstmals als Online Screening!

Projet EQUIVELO

Projet EQUIVELO

7 Juli 2020

EquivĂ«lo huet als Objektiv fir zesummen mat deene MĂ«nsche fir dĂ©i dĂ«s Initiativ opgebaut ginn ass, also un Ă©ischter Stell fir all dĂ©i MĂ«nschen dĂ©i bei ons Zuflucht (Demandeurs de Protection internationale) fonnt hunn, awer och fir all sozial benodeelegt MĂ«nschen zu LĂ«tzebuerg, VĂ«loen zu VerfĂŒgung ze stelle fir hinnen eng weider MĂ©iglechkeet fir MobilitĂ©it a FrĂ€izĂ€itaktivitĂ©iten ze offrĂ©ieren.